ขออภัยในความไม่สะดวกขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายชื่อและทยอยนำรายชื่อของผู้ที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ ขึ้นประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนคืนให้สมาชิกทราบ